“කෝලම්“ යැයි අපේ ගම්වල කියැවෙන්නේ යම් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් නොකරන විනෝදාත්මක හෝ විකාරරූපී හැසිරීමකටය. එහෙත් අපේ ජනවහරේ කෝලම් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ඊට බොහෝ සෙයින් වෙනස් සංස්කෘතික පැතිකඩකි.

රූමත් බව ගෙන දෙන්නේ මුහුණේ ලස්සනින් පමණක් නොවේ. කෙනකුගේ සෑම ශරීරාංගයක් ම එකසේ ලස්සන වීම රූමත් බව යැයි දැන් බොහෝ දෙනා දනිති. ඒ නිසාම වෙනදා මුහුණේ ලස්සන ගැන පමණක් සිතූ බොහෝ කාන්තාවෝ දැන් තම අත් පාවල ලස්සන පිළිබඳ ද වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වති.