නීරෝගා අලුත් වෙයි!

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය වසර 50 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අපේ රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදලට මුදල් ප්‍රතිපාදනය කරනුයේ විවිධ ලොතරැයි තුලිනි. ඒ අතුරින් 2015 වසරේ සිට ජාතික වකුගඩු අරමුදලට මුදල් ප්‍රතිපාදනය කරනුයේ නීරෝගා ලොතරැයිය තුලිනි. නීරෝගා ලොතරැයිය හරහා මේ වන විට රුපියල් 385,795,006.00 ක මුදලක් ජාතික වකුගඩු අරමුදලට ලබාදී ඇති අතර, සුපිරි තෑගි , සෙසු තෑගි ලෙස අති විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් දිවයින පුරා බෙදා දෙන ලදි.

දැනට මෙම ලොතරැයිය අපේ රටේ ජනතාව අතර, ජනප්‍රිය ලොතරැයියක් ලෙස වෙළෙඳපොල ජයගෙන ඇති අතර, එය තවත් ආකර්ෂණීය ලෙස ජනතාව අතරට ගෙනයාමට නව ත්‍යාගරටාවකින් නව මුහුණුවරකින් අද දින වෙළෙඳපොලට නිකුත් කරනු ලබයි.

නව ත්‍යාග රටාව

සුපිරි ත්‍යාගය  අංක 04 ක් සමඟ ලග්නය ගැලපේ නම්                                             රු. 10,000,000.00

1 ්‍යාගය                  අංක 04 ගැලපේ නම්                                                      රු.   1,000,000.00

2 වන ත්‍යාගය            අංක 3 ක් සමඟ ලග්නය ගැලපේනම්                                 රු.        10,000.00

3 වන ත්‍යාගය            අංක 03 ක් ගැලපේ නම්                                                  රු.          2,000.00

4 වන ත්‍යාගය            අංක 02 ක් සමඟ ලග්නය ගැලපේනම්                               රු.             200.00

5 වන ත්‍යාගය            අංක 02 ක් පමණක් ගැලපේනම්                                       රු.             100.00

6 වන ත්‍යාගය            අංක 01 ක් සමග ලග්නය ගැලපේනම්                               රු.               60.00

7 වන ත්‍යාගය            අංක 01 ක් ගැලපේ නම්                                                  රු.               20.00

8 වන ත්‍යාගය            ලග්නය පමණක් ගැලපේ නම්                                          රු.               20.00

සතියේ අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා සහ ඉරිදා නීරෝගා ලග්නජය දිනුම් අදිනු ලබන අතර, ඔබට ජයග්‍රහණය මෙන්ම සමාජ සද්කාරයක්ද මේ හරහා සිදුවන බැවින්, ජනතාව ලොකු කැමැත්තකින් මිලදීගන්නා ලොතරැයියක් ලෙස නීරෝගා ලග්න ජය ලොතරැයිය හැඳින්විය හකිය.

නීරෝගා ලොතරැයිය දැන් තෑගි වැඩිවෙලා වෙනස් වෙලා වෙළෙඳපලට නිකුත් කරලා තියෙනවා. දැන් නීරෝගා ලග්න ජය නමින් වෙළෙඳපොලේ ඇති නීරෝගා ලොතරැයිය අපේ රටේ වකුගඩු රෝගයෙන් පෙලෙන ජනතාවගේ සුබ සාධනයට ජාතික වකුගඩු අරමුදලට ප්‍රතිපාදන ලබාදෙන ගමන් ඔබට කෝටි ගණනින් දස ලක්‍ෂ ගණනින්  ලක්‍ෂ ගණනින් මුදලින් තෑගිගෙන එනවා.

 සමාජ සුබ සාධනය සලසන ගමන්ම වකුගඩු රෝගයෙන්  අනාගතය සුරක්‍ෂිත කරවන්න නීරෝගා ලොතරැයිය මිලදී ගන්න. රෝගී වු ජීවිතයකට නීරෝගීකම උරුම කරමු. දකින දකින හැම තැනකින්ම නීරෝගා මිලදී ගනිමු. සුවයට සවියක් ඔබට සතුටත් දෙකම එකවර ලග්න ජය නීරෝගා මිලදී ගැනීම හරහා ඔබට ලැබෙනවා.

Admin her.lk
Author: Admin her.lk
editor.her.lk@gmail.com