නාසයේ ඇති ශ්‍ලේෂ්මල පටලය ඉදිමීම පීනස් රෝගයේ  ප්‍රධානතම හේතුව වන අතර  මේ නිසා ලෝක ජනගහනයෙන් 10-25ත් අතර පිරිසක් පීඩා විඳින බව වෛද්‍ය පර්යේෂණ පෙන්වා දෙයි.  විශේෂයෙන්ම පීනස් රෝගී තත්වය හේතුවෙන් වැඩි වශයෙන් පීඩා විඳින්නේ කාන්තාවන්ය.