පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සදහා ඉදිරිපත් වූ දේශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් විසින් ලබා දුන් අතිරේක ලැයිස්තු අනුව සමස්ථ ලංකාවේ 29%ක කාන්තා නියෝජනයක් ස්ථාපනය කිරීමට හැකිවී තිබේ. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ගැසට් මගින් ප්‍ර‍කාශ කර ඇති නිකුත් කළ පළාත් පාලන සභික ලැයිස්තු අනුව තේරී පත් වී ඇති සභිකාවියන් සංඛ්‍යාව 2526 කි.

ලංකාවේ කොටසකට ආතල් වැහි වැහැලා ය. පැත්තකින් මිනීමැරුම් වල සිට සැකකරුවන් සෙවීම හරහා එල්ලුම්ගස් යැවීම දක්වා වන ආතල් ය.

වෙනත් අතකින් හොරු අල්ලන්නට යාම, කොමිසන් කැඳවීම සිට නූලෙන් බේරීම දක්වා ආතල් ය. මෙසේ යම්පමණක නාගරික කොටස් කන බොන රමණය කරන නිදියන අතර මැද මෙවන් ආතල් ගනිද්දී කොටසකට වැලේ වැල් නැතිවෙන ඉසව්වන්ද තිබේ.

  • කිසිම පඩියක් නොගෙන පැය දහඅටක් වැඩ කරන යන්ත්‍රයක් ගැන හිතන්න පුලුවන්ද?
  • තමන්ගේ ශුක්‍රාණු වලට දරුවෙක්  බිහිකරන්න නොමිලේ බලය දෙන නිෂ්පාදකයෙක් ගැන හිතන්න පුලුවන්ද?