පසුගිය දශකය තුළ ලොව පුරා ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රය ඔස්සේ ගබ්සාව පිළිබඳ කරන ලද සොයා බැලීම් දෙගුණයකටත් වඩා ඉහළ ගොස් ඇති බව ගූගල් සෙවුම් සම්බන්ධයෙන් කළ විශ්ලේෂණයකදී අනාවරණය වී තිබේ.