ඉර්මා හා මරියා කුණාටු නිසා විනාශයට පත් වූ කොදෙව් දූපත්හි ප්‍රධාන පෙළේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට අවශ්‍ය මුදල් සොයා ගැනීමේ අරමුණින් සංවිධානය කර ඇති විස්සයි 20  ක්‍රිකට් තරගයක්   මේ මස 31 වැනිදා එංගලන්තයේ ලෝඞ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙම තරගය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

Latest News