ඔබ ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය සමග යම් බරපතළ කතාබහකට සූදානම් වන්නේද ? එසේ නම් ඔබ මුලින්ම කළ යුත්තේ ඔබේ කුසපුරවා ගැනීමයි. බඩගිනි දැනෙන අවස්ථාවලදී ඔබ හැකිතාක් ආදරණියයන් සමග කථාබහෙන් වැළකී සිටිය යුතු බව දැන් විද්‍යාඥයන්ගේ පෙන්වා දෙයි.