ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ඇතිවන ගැටලු සහ විවිධ කරුණු පිළිබඳ සොයා බලා ඔවුන් වෙනුවෙන් ශක්තිමත්ව හඬ නැඟීම වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ  සම්මේලනය විසින් කමිටුවක් යෝජනා කර තිබේ.

සිරියාවේ ඩුමා නගරයට එල්ල වූ විෂ වායු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අමෙරිකා ජනාධිපති ඩොනල් ට්‍රම්ප්, සිරියා ජනාධිපතිවරයාට සහ රජයට චෝදනා එල්ල කර තිබේ.  රුසියාවේ සහාය ලබන සිරියා හමුදා මෙය සිදු කරන්නට ඇති බව ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කියා සිටි.