රටේ  අනාගතය භාරගන්න සිටින දූ දරුවන්ගේ නාමයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂාකරමින් තම වගකීම සහ යුතුකම ඉෂ්ට කරන ලෙස සිරිසේන ජනාධිපතිට බලකිරීමේ විරෝධතාවයක් හෙට (28) සවස 3.00 ට කොළඹ ගාළුමුවදොර වටරවුමේ සංවිධානය කර තිබේ.