දැන් ඇති, එන්න අපි අලුත් වෙමු

කවුරු මොනවා කිව්වත්
ලෝකේ සුන්දරත්වය
රැඳිලා තියෙන්නේ


කෙල්ලෝ නිසා
කෙල්ලෝ නැත්නම් ලෝකයක් නෑ.

මේ ලෝකේ අපේ.
අපේ ලෝකේ අපිට ඕනේ විදිහට විඳින්න නේද අපිට ඔනේ.
ඉතින්
වෙනස් වෙන්න
අලුත් වෙන්න
හිතුවක්කාර වෙන්න

හැබැයි ඒ "කෙළිකම"
ඒක හැමදාම තියෙන්න ඕනේ
ඒක තිබුනොත් විතරයි ඔය කෙළි කාරයෝ
කාට කාටත් ජීවිතයක් තියෙන්නේ

අපි මුණ ගැහෙන්නේ කාලෙකින්.
ඉතින් එන්න අපි කතා කරමු

Love
life
Sex
Right
Pets ඕනේම දෙයක්.

www. her.lk ඔන්න මේක අද ඉඳන් ඔයාගේ

මම ඔයාගෙම මිතුරිය
හිමාෂි කරුණාරත්න

Admin her.lk
Author: Admin her.lk
editor.her.lk@gmail.com

Latest News