මේ ලෝකේ ජීවිත්වෙන අති බහුතරයක් මිනිස්සුන්ට වගේම සත්තුන්ටත් තරහා ඇතිවීම, එහෙම නැත්නම් ආවේගශීලීවීම සාමාන්‍ය දෙයක්. වෙලාවකට මේ ආවේගය මිනිස්සුන්ට ධනාත්මකව සහය දෙනවා. අමාරු ඉලක්ක ලඟාකරගන්න, කම්මැලි හෝ එපාවීම් මැද වැඩකරද්දි තරහා කියන දේ ආශිර්වාදයක්.

බලහත්කාරයෙන් විභාග භීතිකාවෙන් වර්ධනය කිරීමෙන් දරුවන් මානසික පීඩනයට ලක් වී විභාග අසමත් වෙනවා මෙන්ම අධ්‍යාපනය ද කඩාකප්පල්කාරී තත්වයට පත්වේ. පහේ ශිෂ්‍යත්වය වනු ජීවිතයේ කඩඉම් විභාග වන්නේ නැත. 

ඔබ උදේම නැගිට්ටම ඔබේ කාමරේ ඔබට පේනේනේ කොහොමද ඇඳුම් රැක් එකට දරාගන්න බැරි තරම් ඇඳුම් තොගයක්, කිළුටු ඇඳුම් බාස්කට් එක පිරිලා එලියටත් වැටිලා, පොත් මේසේ උඩ යකා නටලා වගේ.. රෑ බීපු තේ එක මේසේ උඩ කූඹි වහලා.