ලිංගික ජීවිතය කියන්නේ දෙදෙනෙකුගේ ජීවිතයේ බොහොම සොඳුරු අත්දැකිමක්. තරුණ වයසේ සිටම වෙනසක් නැතිව ඇතිවෙන හැඟීම් එක්ක ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් වලට යොමුවෙන එකත් එතනින් ප්‍රජනන කාර්යය හරහා වර්ගයා බෝකිරීමත් සිද්ධවෙනවා.

ආර්ථික අහේනිය ඉස්සරහ දොරෙන් ගෙඩ ගොඩවෙන විට ආදරය පෑල දොරෙන් එලියට යනවලු. විවාහයන් කැඩී බිඳී යාමට සුලබ හේතුවක් වුණේ. ආර්ථික ප්‍රශ්න කියලා බොහෝ විට මතුපිටින් පෙනෙන්නේ තියෙන දෙයක්.