පොදුවේ ගත්විට ආසියාතික තරුණියන්ගේ පියයුරු සහ තනපුඩුවල ප්‍රමාණය එතරම් විශාල නොවේ. එය ආසියාතිකයන්ට හුරු ජානමය ලක්ෂණවල ස්වභාවයකි. ඒ නිසාම ලංකාවේ තරුණියන් ගත්තද වැඩි පිරිසකගේ පියයුරු එතරම් විශාලත්වයක් නොමැති බව තේරුම් ගැනීමට අමුතු සාධක අවශ්‍ය නොවේ.

මම දැක්කා පහුගිය දිනක එක්තරා යොවුන් සඟරාවකට තරුණියක් ලියපු ලිපියක කොටසක්. ඒකේ ඒ තරුණිය වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් අසා තිබුණා ස්වයං වින්දනය කියන්නේ මානසික රෝගී තත්වයක්ද කියලා.